หน้าแรก

วิสัยทัศน์

โครงสร้าง

ผู้บังคับบัญชา

แผนที่ตั้ง

หน่วยงานในสังกัด

ภ.ไชโย2 ประชุมมอบหมายงานป้องกันปราบปราม และงานจราจร
(24/05/....)

ไชโย 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุดปราบปรามและสืบสวน ฝึกซ้อมยุทธวิธี ตำรวจ ณ สภ.ไชโย
(08/05/....)

กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ดับเพลิง กู้ภัย

ระงับเหตุไฟไหม้ป่าหญ้า ข้าง สภ.ไชโย
(22/05/....)

   

 

a

ไชโย 1 ชี้แจง มอบหมายงานสายบังคับ
บัญชา และผู้ปฏิงาน ในสถานีตำรวจ ภูธรไชโย
(15/05/....)

a

ไชโย 1 รับมอบแผนงานจาก ภ.จว.อ่างทอง โครงการ หมวกกันน็อค 100% ในท้องที่
(05/05/....)

ความคืบหน้าก่อสร้าง สภ.ไชโย
(23/05/....) 

 

งบประมาณจัดสรร สร้าง สภ.ไชโย

รับสมัครพนักงานประจำศูนย์ 191  

ประกาศ คสช ฉบับ 108/2557 เรื่องว่าด้วยยาเสพติด

ประกวดราคาสร้าง สภ.

ประกาส คสช.ฉบับที่ 111 เรื่องการแก้ไขเพิ่มกฏหมายว่าด้วย ตำรวจแห่งชาติ

รับพระ รุ่น ตำรวจกล้า "มัฆวาน"

 

 

 

 

 

สถานีตำรวจภูธรไชโย โทร.0-3569-9202,0950574067 โทรสาร.0-3569-9202